SIM-80 za podmazivanje i brtvljenje

SIM - 80

upotrebljava se za podmazivanje i brtvljenje raznih ventila, zasuna, reduktora, vrata na komornim pećima, karburatora, slavina, pumpi, korita motora, kućišta osovina, glava motora, komparatora, aksijalnih ležajeva na parnim zasunima i si. Pogodan je također kao hermetik za podmazivanje metalnih površina u kontaktu s gumom i drugim brtvilima.

Područje primjene

 • industriji aviona
 • industriji motora
 • metaloprerađivačkoj industriji
 • petrokemijskoj industriji
 • remontnoj industriji
 • za široku potrošnju

Način uporabe

može se nanositi mazalicom ili odgovarajućim drugim priborom, na čistu, suhu i odmašćenu površinu.

Svojstva

Temperaturno područje -30 °C do +250 °C
Tlak do 100 bara

Specifikacija

 • I.P.  121
 • ASTM  D 130, ASTM  D 217, ASTM  D 942, ASTM  D  1263, ASTM  D  1403, ASTM  D 2265, ASTM  D 2596
 • MIL-G-6032 B, točka 4.4.2
 • FTMS 791   B, broj 5414, FTMS 791   B, broj 5415
 • FTMS 791   B, broj 3467
 • GOST 7171
 • OJ.  NO  L 383 A, 202-206, 29.12.1992.

Fizikalno kemijska svojstva

Temperatura kapanja,°C iznad 300 ASTM D 2265
Radna penetracija, mm/10 265 – 295 ASTM D 1403
Tvrdoća prema NLGI 2  ASTM D 217
Izdvajanja ulja, mas. % najviše 5  I.P. 121
Termička stabilnost zadovoljava  GOST 7171
Stabilnost filma i korozija na čeliku zadovoljava MIL-G-6032 B, točka 4.4.2
Korozija Cu pločica 3h/100°C zadovoljava ASTM D 130
Korozijska agresivnost – Čelik 3h/100°C zadovoljava GOST 7171
Korozijska agresivnost – Aluminij 3h/100°C zadovoljava GOST 7171
Korozijska agresivnost – Mesing 2h/100°C zadovoljava GOST 7171
Otpornost na gorivo, mas. % najviše 5 FTMS 791 B, broj  5414
Otpornost na vodene otopine – Destilirana voda zadovoljava FTMS 791 B,  broj  5415
Test 4 kugle – indeks opterećenja-istrošenja, N najmanje 552 ASTM  D 2596
Test 4 kugle – točka zavarivanja, N najmanje 3150 ASTM  D 2596
Test 4 kugle – granično opterećenje zaribavanja, N najmanje 800 ASTM  D 2596
Oksidacijska stabilnost kod 100°C – 100 H, bar 0,10 ASTM D 942
Oksidacijska stabilnost kod 100°C – 500 H, bar 0,65 ASTM D 942
Visokotemperaturna svojstva, mas. % 0,5 ASTM  D  1263
Slana voda /98°C netopivo interna metoda
Stabilnost skladištenja zadovoljava FTMS 791  B, broj 3467

Ekološki podaci

 • Razgradljivost nakon 28 dana 89%
 • SIM – 80 je potpuno i brzo biološki razgradljiv.
 • OJ  No L 383 A, 202 – 206, 29.12.1992.
 • Modificirana Sturm metoda.
 • Metode analize određivanje nastalog C02.
 • Stupanj biološke razgradljivosti 89%.

Skladištenje

Rok skladištenja 18 mjeseci

Pakiranje

 • 100 grama
 • 1 kilogram
 • 20 kilograma