IVADIS-200S Ivasim

IVADIS -200 S

Biorazgradivo, vrlo efikasno tekuće sredstvo za uklanjanje uljnih zagađenja sa čvrstih površina koje su vezane uz more, kao i za dispergiranje uljnih filmova s površine mora.