Destilirana voda

Voda brez iona, elemenata u tragovima in nečistoća, koje su prisutne u izvorskoj ili vodi iz vodovoda. oda brez iona, elemenata u tragovima in nečistoća, koje su prisutne u izvorskoj ili vodi iz vodovoda.