SIM 500 Ivasim

SIM 500

SIM  –  500 se upotrebljava za brtvljenje i podmazivanje tubinga, zaštitnih cijevi i klipnih šipki sa API i premium navojima u uvjetima visokih temperatura i visokih tlakova.
SIM  –  500 ne preporuča se za upotrebu na bušaćim i teškim šipkama zbog manje otpornosti na dodatno pritezanje u radu.
SIM  –  500 ima dobra svojstva podmazivanja i brtvljenja i onemogućava površinska oštećenja (»galing«) za vrijeme navrtanja i odvrtanja, te brtvi do 700 bara.
SIM  –  500 se ne raspada do 240°C u uvjetima visokog tlaka.
SIM  –  500 štiti od korozije plinova H2S C02 te korozivnih fluida.

Temperaturno područje -20 °C do +240°C
Tlak brtvljenja do 700 bara
Boja bakarno-crna
Sastav u masenim postocima:
Mazivo i uguščivač 36,0 +/- 2,5
Grafit 18,0 +/- 1,0
Olovo prah 30,5 +/- 0,6
Cink prah 12,2 +/- 0,6
Bakar u listićima   3,3 +/- 0,3

Način upotrebe

SIM – 500 prije upotrebe promiješati.
SIM – 500 nanosi se četkom u tankom sloju na čistu i odmašćenu površinu navoja.

Specifikacija

API  BULLETIN  5A2, ASTM  D 566,  MIL-L-3150  B

Svojstva

Temperatura kapanja,°C min. 250 ASTM D 566
Radna penetracija, mm/10 310 – 340 ASTM D 1403
Penetracija nakon hlađenja, 3h/-17,8°C, mm/10, (NGLI=3) 220 – 250 API BUL 5A3
Tvrdoća prema NLGI 1  ASTM D 217
Izdvajanja ulja, mas. % najviše 5 API BUL 5A3
Isparavanje, mas. %,  24h/100°C najviše 2 API BUL 5A3
Izluživanje vodom, mas. %,  24h/65,5°C najviše 5 API BUL 5A3
Sposobnost nanošenja četkom nakon hlađenja 2h/-17,8°C zadovoljava API BUL 5A3
Razvijanje plina iz maziva 120h/65,5°C 0 – 5 ml API BUL 5A3
Slana komora, 96 h zadovoljava MIL-L-3150 B

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Skladištenje

Rok skladištenja 18 mjeseci

Pakiranje

  • Plastične ili limene posude: 1 kg, 25 kg