SIM 210 Ivasim

SIM 210

je sredstvo za podmazivanje kotrljajućih i kliznih ležajeva kod visokih i niskih temperatura. Otpornost na vodu omogućuje široku primjenu na svim dijelovima gdje je prisutna vlaga i voda. Primjenjuje se u željezarama, cementarama, rudnicima, remontnoj djelatnosti, transporterima, utovarivačima, transportnim trakama kod visokih temperatura, pneumatskim cilindrima i klipovima rashladnih uređaja do -30 °C, reduktorima i dr.

Temperaturno područje -30 °C do +400 °C
Tlak do 100 bara

Način upotrebe

SIM – 210 nanosi se mazalicom, vijkom i si. na čistu, suhu i odmašćenu površinu.

Svojstva

Temperatura kapanja,°C iznad 300 ASTM D 2265
Radna penetracija, mm/10 265 – 295 ASTM D 1403
Tvrdoća prema NLGI 2  ASTM D 217
Izdvajanja ulja, mas. % najviše 5  I.P. 121
Termička stabilnost zadovoljava  GOST 7171
Stabilnost filma i korozija na čeliku zadovoljava MIL-G-6032 B, točka 4.4.2
Korozija Cu pločica 3h/100°C zadovoljava ASTM D 130
Korozijska agresivnost – Čelik 3h/100°C zadovoljava GOST 7171
Korozijska agresivnost – Aluminij 3h/100°C zadovoljava GOST 7171
Korozijska agresivnost – Mesing 2h/100°C zadovoljava GOST 7171
Otpornost na gorivo, mas. % najviše 5 FTMS 791 B, broj  5414
Otpornost na vodene otopine – Destilirana voda zadovoljava FTMS 791 B,  broj  5415
Otpornost na vodene otopine
– Destilirana voda-etilni alkohol (1:1)
zadovoljava FTMS 791 B,  broj  5415
Test 4 kugle – indeks opterećenja-istrošenja, N najmanje 584 ASTM  D 2596
Test 4 kugle – točka zavarivanja, N najmanje 3150 ASTM  D 2596
Test 4 kugle – granično opterećenje zaribavanja, N najmanje 1000 ASTM  D 2596
Stabilnost skladištenja zadovoljava FTMS 791  B, broj 3467

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Skladištenje

Rok skladištenja 18 mjeseci

Pakiranje

  • Plastične ili limene posude: 1 kg, 20 kg