IVASOL LD Ivasim

IVASOL LD

je biorazgradivo sredstvo za čišćenje i dezinfekciju. IVASOL LD  sadrži smjesu soli, neionskih i kationskih tenzida i dezinficijensa, kojima se postiže dvostruki efekt – čišćenje i dezinfekcija. Sredstvo je prikladno za upotrebu unutar temperaturnog intervala +10 do + 100 °C.

Područje primjene

  • čišćenje kontejnera, kanti i ostalih posuda za sabiranje komunalnog otpada.

Način uporabe

IVASOL LD se primjenjuje u pripremljenom stanju, brizganjem ili špricanjem na onečišćenu površinu, koju je nakon toga potrebno isprati vodom.

Svojstva

Izgled Bezbojna tekućina  Metoda
Gustoća /20°C 1,03-1,04 g/cm³ ASTM D 1298
Točka paljenja nije zapaljiv  ASTM D 93
pH vrijednost (1% otopine) 9,9 – 10,0  ASTM D 1287

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Rok trajnosti

Neograničen u normalnim uvjetima skladištenja.

Pakiranje

  • 5 litra
  • 20 litara
  • 200 litara