IVASOLBS Ivasim

IVASOL BS

je sredstvo za odmašćivanje i čišćenje u širem smislu, s dobrom moći otapanja ulja i masti i pogodnim vremenom hlapljenja. IVASOL BS je neeksplozivan, neutralan, ne nagriza obojene metale, polimerne materijale, boje i lakove.

Područje primjene

  • elektromotori, generatori, transformatori
  • mjerni instrumenti, razvodne table, komandni pultovi, rasklopni uređaji i slično
  • pranje i čišćenje automobilskih sistema za paljenje, alternatora, dinama, startera te kablovskih instalacija
  • pranje i čišćenje strojnih sklopova, naročito uljnih filtera, klima i ventilacionih uređaja
  • dekonzervaciju raznih strojnih djelova, kao i uljnih izmjenjivača topline

Način uporabe

IVASOL BS  primjenjuje se hladnim postupkom pranja i čišćenja, te se koristi za pranje četkom, prskanjem i uranjanjem.

Sredstvo se koristi u isporučenom stanju.

Svojstva

Izgled Bezbojna homogena tekućina  Metoda
Gustoća /20°C 0.86  – 0.88  g/cm3 ASTM D 1298
Točka paljenja min. 40 ºC  ASTM D 93
Točka samozapaljenja min. 250 ºC  ASTM D 2155

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Rok trajnosti

Neograničen u normalnim uvjetima skladištenja.

Pakiranje

  • 5 litra
  • 20 litara
  • 200 litara