IVADIS-100 Ivasim

IVADIS -100

je biorazgradivo sredstvo za emulgiranje i dispergiranje uljnih filmova sa vodenih odnosno morskih površina.

Područje primjene

IVADIS-100 primjenjuje se na svim vodama koje su zagađene naftom i uljima, a naročito je potreban tamo gdje je naftna industrija i naftni terminali uz rijeke, more, u marinama i morskim lukama gdje i bez posebnih akcidentnih situacija plovila zagađuju vode, na mjestima gdje se eksploatira nafta u moru, te kod havarija na rijekama, otvorenom moru i priobalju.

Način uporabe

IVADIS-100 je koncentrirano sredstvo i primjenjuje se razrijeđen u omjeru do 1:10 sa slatkom ili morskom vodom. Mješavinu vode i dispergatora IVADIS-100raspršuje se mlaznicom u što sitnijim kapljicama, (500-700 mikrometara). Prirodnim ili mehaničkim mješanjem vode razbija se sloj ulja i omogućuje pristup kisika u vodi, čime se osigurava preživljavanje  živih bića u flori i fauni mora.

Svojstva

Izgled Žuta homogena tekućina  Metoda
pH 6-7 ASTM D 1287
GUSTOĆA/20 °C min. 60 ºC ASTM D 1298
Točka  paljenja,°C min. 100 ºC  ASTM D 92

Mjere zaštite

Posebne informacije o proizvodu vezano za sastav i odgovarajuće mjere te zbrinjavanje nalaze se u sigurnosno tehničkom listu.

Rok trajnosti

Neograničen u normalnim uvjetima skladištenja.

Pakiranje

  • 1 litra
  • 5 litara
  • 20 litara
  • 200 litara