Destilirana voda Ivasim

Destilirana voda

je voda brez iona, elemenata u tragovima in nečistoća, koje su prisutne u izvorskoj ili vodi iz vodovoda. U ljekarnama, medicini, biologiji i kemiji se često rabi kao otapalo.

Dobiva se destilacijom vode. Destilirana voda može sadržavati male količine hlapljivih nečistoća.

Destilacija konvencionalnim metodama zbog velike potrošnje energije prilično je skup postupak. Korištenjem regenerativne energije kao što je primjerice solarna energija troškovi su znatno niži.

Pakiranje

  • 1 litra
  • 5 litara
  • 10 litara
  • 20 litara
  • 1000 litara