*Novo* dvokomponentni Ivasol koji je zbog svoje snage dobio naziv A1!

Dvokomponentno alkalno sredstvo za odmašćivanje, djelotvorno kod svih vrsta onečišćenja. Sadrži neionske i kationske tenzide i aktivne lužnte komponente. Vrlo efikasno kod tretiranja mineralnih ali i masnih mrlja biljnog i životinjskog porijekla.